KBIZ 중소기업중앙회 하노이연합회
베트남 생활정보 커뮤니티

  • KBIZ 소개
  • Contact Us

Contact Us

KBIZ HANOI 홈페이지에 방문해주신 여러분을 진심으로 환영합니다.

KBIZ HANOI 사무실 연락처

궁금하신사항이 있으시면 언제든지 문의해주세요.
TEL : +84.24.6685.0100, +82.70.5111.2872
FAX : +84.24.6293.7979
EMAIL : kbizhanoivn@gmail.com
No 13B, 11 Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Str, Trung Hoa Award, Cau Giay Distric, Ha Noi, Viet Nam

찾아오시는길

TOP